KWS BORDADOS

Whatsapp

Sort by

Whatsapp

Beijo coração/ kit 6unid.

Whatsapp
R$9.00
COD: 300353
Dimensão A69.6mm x L62.8mm

Boca / kit 10unid

Whatsapp
R$5.00
COD: 300401
Dimensão A24.6mm x L45.6mm

Boca / kit 10unid.

Whatsapp
R$6.00
COD: 300410
Dimensão A35.2mm x L50.0mm

Boca / kit 6unid.

Whatsapp
R$9.00
COD: 300374
Dimensão A75.4mm x L64.0mm

Boca/ kit 10unid.

Whatsapp
R$6.00
COD: 300105
Dimensão A32.3mm x L38.5mm

BOOM!/ kit 6unid

Whatsapp
R$6.90
COD: 220160
Dimensão A42.8mm x 62.6mm

Carinha delícia/ kit 6unid.

Whatsapp
R$7.20
COD: 300544
Dimensão A60.8mm x L69.4mm

Carinha piscando/ kit 10unid

Whatsapp
R$8.50
COD: 300354
Dimensão 61.0mm x 60.8mm

Chorando de rir/ kit 6unid

Whatsapp
R$10.80
COD: 300543
Dimensão 62.3mm x 62.3mm